MYSTERY-ENQUÊTES, EEN AUDIT VAN DE KWALITEIT VAN UW NETWERK

Het uitvoeren van een mystery-enquête is een uiterst doeltreffende oplossing voor het meten van de klantenervaring. Incidence begeleidt u bij het implementeren van uw mystery-enquêtes.

Via een mystery-enquête (of mystery shopping) voert u een echte audit uit van de kwaliteit van uw netwerk. Het is een doeltreffende tool om het aankoopproces van uw netwerk in kaart te brengen en vormt een aanvulling op klantenenquêtes.

De kracht van mystery-enquêtes ligt in de hoge mate aan detail van de beoordeling. In tegenstelling tot een klant die achteraf wordt bevraagd, let de enquêteur tijdens zijn bezoek op een reeks specifieke elementen. Met de resultaten van een mystery-enquête kan elke stap binnen de klantenervaring gedetailleerd worden geanalyseerd (het onthaal, de verkoopsargumentatie, de aankoop, de bedanking ...) en worden de vlakken belicht waarop verbetering mogelijk is.

visites mystère, visite mystère, mystery shopping

Welke methodologie gebruikt Incidence?

Incidence voert verschillende vormen van mystery-enquêtes uit:

Mystery-bezoek (mystery shopping)

om specifiek het telefonische onthaal, de kwaliteit van het antwoord van de helpdesk enz. te meten.

Mystery-oproep (mystery calling)

Om specifiek het telefonische onthaal, de kwaliteit van het antwoord van de helpdesk enz. te meten

Mystery-mail (mystery mailing)

Om de kwaliteit van het antwoord op elektronische vragen, de antwoordtijd enz. te evalueren

Mystery web

Om de klanten-ervaring op uw website, uw chatbox enz. in kaart te brengen

Deze verschillende formules kunnen gecombineerd worden tot een echt mystery-programma dat op zeer nauwkeurige wijze een antwoord op uw problematiek biedt.

Mystery Shopping, voor wie?

Elk bedrijf dat de kwaliteit van zijn dienstverlening wil analyseren, dat wil nagaan of de verkoopsinstructies worden nageleefd of dat de ervaring van zijn klant wil begrijpen, kan een programma met mystery-enquêtes op poten zetten. Ook kwaliteitsaudits bij uw voornaamste concurrenten zijn mogelijk om zo een benchmark van de klantenervaring te verkrijgen.

Waarom Incidence kiezen voor uw kwalitatieve enquêtes?

  • Voor onze expertise: Al 15 jaar lang voeren Incidence en zijn medewerkers mystery-enquêtes uit.
  • Voor onze operationele reporting: De klantenervaring wordt opgedeeld in verschillende stappen wat een doeltreffende diagnose mogelijk maakt.
  • Voor ons uitgebreid netwerk van enquêteurs: Incidence kan rekenen op een ruim netwerk mystery-enquêteurs in heel België waardoor we snel en doeltreffend uw verzoeken kunnen inwilligen.
netwerk van enquêteurs

Wilt u een audit van uw netwerk of een mystery-programma uitvoeren?

Incidence begeleidt u hierbij: