NAAMSBEKENDHEID- EN IMAGO-ONDERZOEK

Via de imago- en naamsbekendheidonderzoeken die Incidence ontwikkelde, verkrijgt u een concurrentieanalyse van de volledige markt waarin u en uw bedrijf actief zijn.

Het naamsbekendheidonderzoek is een kwantitatieve enquête die het merk positioneert en diepgaand analyseert op het vlak van zijn doelpubliek en concurrentie. Bij het evalueren van de naamsbekendheid van een merk moet er een concurrentieonderzoek en een analyse van de sector waarin het merk actief is, gebeuren. Een naamsbekendheidonderzoek wordt vaak gecombineerd met een imago-onderzoek.

Via een imago-onderzoek kan bepaald worden hoe een merk wordt gepercipieerd. Daarnaast brengt dit marktonderzoek de elementen naar voren die aantrekkelijk zijn voor uw klanten en de consument in het algemeen. Via een concurrentieanalyse van de resultaten kunnen uw sterkten en zwakten met deze van uw concurrenten worden vergeleken. Aan de hand van een imago-onderzoek kan er ook een  perceptuele kaart worden opgemaakt van de markt waarin u actief bent. Deze perceptuele kaarten zijn sectoranalyses waardoor precies wordt bepaald hoe de markt wordt gezien, wat de positie is van de marktspelers en wat de mogelijke groeikansen zijn. Dit is een doeltreffende tool die u kunt inzetten voor het vinden van nieuwe klanten.

Sectoranalyse

Waarom een naamsbekendheid- en imago-onderzoek?

Door een imago-onderzoek met een naamsbekendheidonderzoek te combineren, verkrijgt u een doeltreffende tool om uw producten of bedrijf te positioneren. Op basis hiervan kunt u uw communicatiestrategie bepalen:

Identificeren

U identificeert uw naamsbekendheid en komt zo te weten wat het profiel is van het publiek dat u het best of het minst goed kent

Analyseren

U analyseert uw potentiële aantrekkelijkheid

Meten

U meet uw vermogen om van prospects klanten te maken

Alle marktonderzoeken van Incidence gebeuren op maat van onze klanten. We kijken ernaar uit om samen met u uw marktonderzoeksproject onder de loep te nemen.

Incidence kan bogen op heel wat ervaring in naamsbekendheid- en imago-onderzoeken.

Contacteer ons voor bijkomende informatie.