KWANTITATIEVE ENQUÊTES OF HET METEN VAN FEITEN

De kwantitatieve enquête is een waardevolle tool voor het in kaart brengen van de kenmerken van een bepaalde markt. Als markt-onderzoeksbureau voert Incidence voor u barometeronderzoeken, tevredenheidsenquêtes en andere kwantitatieve onderzoeken uit.

Het doel van kwantitatieve onderzoeken is het beter omschrijven en begrijpen van het gedrag van uw doelgroepen aan de hand van cijferdata. Bij kwantitatieve onderzoeken gebeurt de bevraving via vragenlijsten. Deze enquêtes worden uitgevoerd bij een representatieve steekproef van uw doelgroep of bij de algemene bevolking.

Ongeacht wat de toepassing is van uw kwantitatief onderzoek, publieksmeting, productlancering of tevredenheidsenquête, Incidence ontwikkelt steeds een enquête op maat, binnen uw budget.

Welke enquêtemethoden gebruikt Incidence?

Incidence stelt u de methodologie voor die het meest voor uw specifieke probleem is geschikt:

Telefonische enquêtes (CATI)

Incidence werkt samen met gespecialiseerde callcenters in België en het buitenland.

Internetenquêtes (CAWI)

Incidence beschikt over de meest geavanceerde tools voor het uitvoeren van online enquêtes.

Face-to-face-enquêtes via tablet

Incidence heeft een uitgebreid netwerk professionele enquêteurs die actief zijn in heel België.

Enquêtes via de post

Via deze enquête-methode kan een groot aantal respondenten worden bereikt.

Waarom Incidence kiezen voor uw kwantitatieve enquêtes?

Kwantitatieve enquêtes blijven bestaan, en vormen in deze tijden van internet en vermeende toegankelijkheid tot om het even welke informatie een nauwlettende discipline. De deugdelijkheid en betrouwbaarheid van de resultaten van uw enquête of barometeronderzoek hangen namelijk af van tal van factoren: kwaliteit van de steekproef, opmaak van de vragenlijst, betrouwbaarheid van de analyses...

Ons onderzoeksbureau staat garant voor een grote betrouwbaarheid van de resultaten dankzij:

  • Onze uitvoerige expertise in steekproeftrekking voor onderzoeken in tal van sectoren: grootdistributie, autosector, dienstensector enz.,
  • Een gefundeerde methodologie in het opmaken van vragenlijsten; van het opstellen van de vragen tot het valideren ervan via een pretest,
  • Doorgedreven deskundigheid in het analyseren en interpreteren van gegevens; getuige hiervan zijn onze trouwe klanten.

Elke problematiek is uniek. Bij Incidence maken we onze vragenlijsten op maat van de klant op en stellen we een enquêtemethode voor die aangepast is aan elk project.

Wilt u meer te weten komen over hoe wij u kunnen begeleiden bij de uitvoering van uw kwantitatieve onderzoeken?