MEDIA ONDERZOEK

Incidence voert analyses van mediacampagnes uit waardoor de impact of de prestaties van reclamecampagnes en andere commerciële acties kunnen worden gemeten. Deze impactmeting gebeurt door het combineren van een Pretest en een Posttest.

Een pretest is een kwalitatieve beoordeling van een of meerdere mediacampagnes. Via een pretest zorgt u ervoor dat uw campagnes beantwoorden aan de initiële briefing, goed door het doelpubliek worden begrepen en uw boodschap correct wordt overgebracht. Via deze test kunt u ook de campagne kiezen die het meest in lijn ligt met uw boodschap. Een pretest is de ideale tool om de campagne te selecteren die het best aan uw noden beantwoordt. Er kan een pretest van een mediacampagne worden gedaan, maar ook van andere soorten commerciële acties.

Via een impactmeting of posttest beoordeelt u hoe goed een mediacampagne of commerciële actie scoort door gebruik te maken van een kwantitatieve enquête.  Deze posttest kan meteen na het voeren van de mediacampagne of commerciële actie plaatsvinden; maar dat kan ook enkele weken later gebeuren. Incidence ontwikkelde een drieledige oplossing voor het meten van de impact:

Impactmeting

Basic Indicators

Met deze eerste module van onze analyse meten we op exacte wijze in hoeverre de campagne werd herinnerd.

Performance Indicators

Via deze tweede module kunnen we beoordelen wat de impact van de campagne is en in hoeverre de campagne aanzet tot actie (call to action).

Profiling Indicators

Het laatste luik van onze analyse brengt de verschillen tussen de doelgroepen op het vlak van performance naar voren.

Alle marktonderzoeken van Incidence gebeuren op maat van onze klanten. We kijken ernaar uit om samen met u uw marktonderzoeksproject onder de loep te nemen.

Incidence is de ideale partner voor het implementeren van pre- en posttesten.

Contacteer ons voor bijkomende informatie.