GEDRAGSONDERZOEKEN: ANALYSE VAN HET GEBRUIK EN DE GEWOONTEN

Via gedragsonderzoeken kunnen we het aankoopgedrag en de consumptiegewoonten van uw klanten en prospects bestuderen.

Een gedragsonderzoek is een kwalitatieve en kwantitatieve meting van de consumptiegedragingen van alle klanten binnen een bepaalde markt. Dankzij dit onderzoek kunt u de gedragingen van uw klanten analyseren, alsook de verschillen in aankoopgedrag of consumptiegewoonten bij klanten van uw concurrenten.

Waarom een gedragsonderzoeken ?

Gedragsonderzoeken maken een analyse op verschillende strategische niveaus mogelijk. Elk niveau stemt overeen met vragen en potentiële verbeteringen voor uw producten en diensten:

Analyse van de klantennoden

Identificering van de elementen die de vraag en de belangrijkste noden omvatten.

Bieden uw producten en uw product-communicatie een antwoord op deze noden?

Analyse van het aankoopproces

Hoeveel tijd neemt dit proces in beslag, hoeveel spelers worden er overwogen...

Op welk moment wordt uw merk overwogen? Hoe kunt u dit percentage verhogen?

Analyse van de consumptiegewoonten voor het product/de dienst

Het consumptiemoment, de manier waarop wordt geconsumeerd...

Ligt uw communicatie in lijn met het gebruik? Kunnen bepaalde producten of diensten worden gebundeld?

Gedragsonderzoeken kunnen onafhankelijk of in aanvulling op klantentevredenheidsonderzoeken of naamsbekendheid- en imago-onderzoeken  worden uitgevoerd.

Alle marktonderzoeken van Incidence gebeuren op maat van onze klanten. We kijken ernaar uit om samen met u uw marktonderzoeksproject onder de loep te nemen.

Incidence is de ideale partner voor het uitvoeren van uw gedragsonderzoeken of van een volledig marktonderzoeksprogramma.

Contacteer ons voor bijkomende informatie.