WIE ZIJN WE?

Over market research

Incidence is een marktonderzoeksbureau dat oplossingen biedt geschikt voor kleine en middelgrote structuren, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.

Incidence werd opgericht vanuit de wil om operationele antwoorden te bieden aan bedrijfsleiders via onderzoeksoplossingen die gewoonlijk weggelegd zijn voor grotere bedrijven en multinationals.

Gegevens- verzameling

We verzamelen de informatie bij een doelgroep om deze daarna exact aan onze klanten door te geven

Foto van de markt

We maken een beeld van de markt, een problematiek op een welbepaald tijdstip T

Besluitvorming

Marktonderzoek biedt besluit-vormers een “kaart”, zodat ze met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen

Incidence wil uw partner zijn voor de uitvoering van uw marktstudie. Tijdens de opdrachten begeleiden wij u doorheen het volledige proces.

Silhouettes
  • Wij helpen u bij het definiëren van uw problematiek;
  • Wij stellen de vragenlijsten op en stellen een onderzoeksmethodologie voor die het meest geschikt is voor uw probleemstelling;
  • Alle analyses en dataverwerkingen worden uitgevoerd door een senior projectleider (> 10 jaar ervaring);
  • U ontvangt een rapport met de belangrijkste resultaten en analyses;
  • Al uw resultaten worden mondeling besproken en geplaatst binnen uw probleemstelling; wij begeleiden u bij de volledige lectuur van uw resultaten.