OPINIEPEILINGEN

Onderzoek naar de voorkeuren

Wat zijn de gewoontes van de bevolking ?
Welke gedragingen zijn het meest frequent ?

Onderzoek naar de perceptie van een doelpubliek

Hoe worden de instellingen gezien ?
Welke politieke figuren zijn het populairst in de streek ?