START UP

Onderzoek naar het potentieel van een project is met name belangrijk voor een starter. Via dit onderzoek kan de toekomstige rentabiliteit worden ingeschat om zo met een maximum aan informatie te beslissen over de toekomst van een project..

De starter moet weten of hij op de goede weg is, of zijn project slaagkansen heeft, of het project rendabel is en of hij iets moet verbeteren. Hij moet de belangrijkste elementen kennen bij het opstellen van zijn businessplan. Bovendien is marktonderzoek vaak een verplicht onderdeel van het investeringsdossier voor de bank.

Om deze redenen ontwikkelde Incidence twee tools voor starters en ondernemers: Elke tool stemt overeen met verschillende periodes bij de lancering van een activiteit en biedt een antwoord op verschillende doelstellingen:

Bij de ontwikkeling van de activiteit

QUALIStart

De QUALIStart-analyse gebeurt aan het begin van de ontwikkeling van de activiteit van de start-up, wanneer het project nog niet noodzakelijk rond is en de ondernemer tegen een lage prijs zekerheid wil over het potentieel van zijn idee.

Concreet heeft QUALIStart volgende zaken tot doel:

  • Verfijning van het project van de starter,
  • Het suggereren van aanpassingen op basis van de antwoorden van respondenten,
  • De originaliteit van het concept testen,
  • Verkoopsargumenten testen,

Bij een welomlijnd project

QUANTIStart

De QUANTIStart-analyse wordt uitgevoerd eens het project goed is omlijnd en wanneer de starter de rentabiliteit ervan wil kennen. Dit onderzoek, dat zich specifiek tot starters richt, is met name interessant bij het opstellen van het businessplan. Bovendien kunnen de resultaten ervan ondernemers helpen bij hun gesprekken met investeerders.

De doelstellingen van QUANTIStart:

  • Onderzoek naar het potentiële succes van een project,
  • Identificatie van de sterkten en zwakten van het concept,
  • Evaluatie van het klantenprofiel,
  • Bepaling van de psychologische prijs van het concept,

Contacteer ons voor het uitvoeren van een QUALIStart- of QUANTIStart-meting van uw project.