DESKRESEARCH OF HET BIJEENBRENGEN VAN GEGEVENS

Deskresearch is het verzamelen, analyseren en bijeenbrengen van bestaande en beschikbare gegevens over het onderwerp dat onder de loep wordt genomen. Als marktonderzoeksbureau is Incidence uw partner voor het uitvoeren van deskresearch.

Het doel van deskresearch is een overzicht bieden van de markt waarin u actief bent als basis voor uw strategisch denkwerk:

  • identificering van de marktspelers,
  • positionering van de marktspelers,
  • identificering van producten,
  • identificering van potentiële klanten,
  • benchmark van de concurrentie,
  • benchmark van de tarieven,
  • marktbewaking,

Dit onderzoek vormt vaak ook de eerste stap binnen een marktonderzoeksproject. Dit type onderzoek  Jbakent namelijk de problematiek af en biedt duiding.

In tegenstelling tot kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes genereert deskresearch geen data, maar richt het zich op reeds bestaande gegevens (ook secundaire data genaamd). Aan de hand van deze methode kunnen de markt, de marktgrenzen en de belangrijkste marktspelers tegen een lage kostprijs worden geanalyseerd.

recherche documentaire, étude documentaire, marché

Welke enquêtemethoden gebruikt Incidence?

Incidence verzamelt bij een deskresearch de gegevens via verschillende bronnen:

Telefoongidsen en professionele databases

Algemene pers, vakpers enz.

Websites, white papers enz.

Wetenschappelijke artikels

Beroepsverenigingen

Interviews met professional binner de sector

Waarom Incidence kiezen voor uw deskresearch?

Incidence kan bogen op heel wat ervaring in deskresearch en met name in marktbewaking.

Wilt u een deskresearch lanceren?

Contacteer Incidence: