KWALITATIEVE ONDERZOEKEN OF GEDRAGSANALYSES

Bij een kwalitatieve enquête wordt een beperkt aantal personen bevraagd aan de hand van een diepgaande vragenlijst. Als marktonderzoeksbureau organiseert Incidence groepsdiscussies of diepte-interviews.

Via kwalitatieve onderzoeken kan het waarom van het gedrag van consumenten en hun beslissingsproces worden verklaard. Via een kwalitatief onderzoek worden trends geobserveerd en gedragingen gedecodeerd.

Een kwalitatieve enquête kan een voorafgaande stap zijn op een kwantitatieve enquête of kan op zichzelf worden uitgevoerd. Kwalitatief onderzoek heeft volgende doelen:

  • Een markt begrijpen en structureren (hoe ziet de consument de markt?),
  • Een probleem afbakenen,
  • Het 'waarom' van iets in kaart brengen,
  • Een concept testen (meer info hierover vindt u hier)

Welke methodologie gebruikt Incidence?

Incidence voert verschillende types kwalitatieve onderzoeken uit :

Face-to-face interviews

Via een face-to-face-aanpak kan het gevoel van consumenten ten aanzien van een kwestie worden belicht. Het onderwerp kan op die manier voor elke respondent diepgaand worden geanalyseerd.

  • Incidence kan rekenen op een uitgebreid netwerk interviewers in België,
  • Incidence Dankzij dit ruime netwerk kan Incidence het veldwerk in heel korte tijd uitvoeren.

Discussiegroepen (focus group)

Via discussiegroepen wordt uiterst diepgaande informatie verzameld door uitwisseling tussen deelnemers te bevorderen.

  • Incidence heeft zalen voor het uitvoeren van discussiegroepen in de belangrijkste Belgische steden,
  • Discussiegroepen van 3 tot 12 personen.

Online discussiegroepen (online focus group)

Discussiegroepen kunnen ook via een forum gebeuren.

Waarom Incidence kiezen voor uw kwalitatieve enquêtes?

Om een goed onderzoek met bruikbare resultaten te hebben, moet bij elke stap van het kwalitatieve onderzoek nauwkeurig te werk worden gegaan (het opstellen van de interviewgids, het uitvoeren van het interview, het analyseren van de gegevens …). Al deze stappen beheerst Incidence perfect; onze ervaring en onze talrijke referenties garanderen u de hoogste kwaliteit in elke onderzoeksfase.

Wenst u meer te weten te komen over hoe wij u kunnen begeleiden bij de uitvoering van uw kwalitatieve onderzoeken?