Mystery shopping : ziekenfondsen

Doelstelling

Het doel van deze mystery shopping is het evalueren van de kantoren en de kwaliteit van de antwoorden van de adviseurs op een bepaald verzoek per scenario.

Scenario

Het scenario varieert naargelang elke “golf”..

Gewesten en kantoren

Naargelang de golf worden in Wallonië ofwel enkel de kantoren van Solidaris bezocht, ofwel de kantoren van alle ziekenfondsen.

Bent u bij Solidaris aangesloten, dan bezoekt u de kantoren van de andere ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteit, Partena enz.). Bent u aangesloten bij een andere instelling, dan bezoekt u de kantoren van Solidaris en van alle andere waarbij u niet bent aangesloten.

 

 

Budget en voorwaarden

Per onderzocht kantoor ontvangt u € 30/bezoek. Het aantal afgelegde kilometers wordt gefactureerd tegen 0,3363 €/km op basis van een opgelegde reisweg (vast aantal kilometers).  

Na elk bezoek wordt een papieren vragenlijst ingevuld. De gegevens moeten daarna binnen de 24 uur online worden gecodeerd. De papieren vragenlijsten en de documenten die u tijdens de opdracht hebt ontvangen, moeten op het einde van het project per post aan Incidence worden bezorgd.

 

U inschrijven voor dit project

Interesseert dit mystery shopping-project u en wenst u zich in te schrijven? Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Incidence met verduidelijking van de geografische zones (regio’s) die u in de eerste plaats interesseren. Volgende golf:

♦ In de lente 2019

 

Opmerking: de briefing en de opvolging van het veldwerk van deze mystery shopping gebeurt uitsluitend in het Frans.

 

Follow us