Privacybeleid

1. ALGEMEEN

Het huidige Privacy-beleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die wij over u verzamelen om u onze diensten te kunnen aanbieden.

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (E.U.) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband et de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door onze site te gebruiken of door ons uw gegevens te verstrekken voor enquêtes en opiniepeilingen die wij houden, aanvaard u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site en uw gegevens niet aan ons te communiceren. In dit geval gaat u er echter mee akkoord om niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die INCIDENCE biedt.

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De SRL INCIDENCE (hierna: "INCIDENCE") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Rue Arthur Hardy, 7 boîte B te 1300 LIMAL (Wavre) (Belgique) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0547.844.617, is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna, "Gegevens”).

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

Dit zijn de Gegevens die u ons meedeelt enerzijds via onze enquêtes en opiniepeilingen en anderzijds via de formulieren die op de website INCIDENCE.BE worden aangeboden en de cookies die door ons of meer in het algemeen door diensten van derden worden geplaatst.

Wij zullen de Gegevens enkel gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden en voor de tijd die nodig is om het adequate antwoord te geven.

3.1. Enquêtes en opiniepeilingen

Met uw toestemming, verzamelen wij van u de Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze klantenonderzoeken en enquêtes. Deze Gegevens kunnen zogenaamde “gevoelige” gegevens zijn in de zin  van artikel 9 van de GDPR, dan zorgen wij ervoor dat wij uitdrukkelijke  toestemming hebben.

3.2. Website

3.2.1. Contactformulier

Wij verzamelen uw Gegevens om elke vraag of offerteaanvraag die u via ons contactformulier stelt te kunnen beantwoorden.

Deze Gegevens zijn : uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonummer, alle andere gegevens die u ons  vrijwillig meedeelt en uw verbindingsgegevens (UP-adressen, Logs, verbindingstijden, …).

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

3.2.2. Sollicitatieformulier

Wij verzamelen uw Gegevens om u te kunnen antwoorden als u ons uw sollicitatie stuurt.

Deze Gegevens zijn : uw naam, uw voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum), het soort baan waarop wordt gesolliciteerd, uw curriculum vitae, gegevens over uw beroepservaring en vaardigheden en uw verbindingsgegevens (UP-adressen, Logs, verbindingstijden, …). Als u zich aanmeldt als professioneel interviewer, vragen wij u ook om uw bedrijfsgegevens (naam, adres, contactgegevens, btw-nummer, wederkerigheid).

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

3.2.3. Word lid van de YOMI-gemeenschap

Het doel van deze verwerking is om u welkom te heten in onze gemeenschap en om uw mening te verzamelen door deel te nemen aan betaalde enquêtes, discussiegroepen…

In dit verband, verzamelen wij de volgende Gegevens : uw naam, uw voornaam, uw postcode, uw e-mailadres, persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum) en uw verbindingsgegevens (UP-adressen, Logs, verbindingstijden, …).

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

3.2.4. Cookiebeheer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bevat kan worden teruggestuurd naar de servers van de site tijdens een volgend bezoek en zo de auteur van deze site in staat stellen om een spoor van de activiteit van de internetgebruiker op te sporen.

Er dient te worden opgemerkt dat achter de term "cookies" ook elk ander technisch traceringsproces zoals "scripts" in het algemeen schuilgaat. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn "webbakens" of "pixeltags" of "social media cookies" ook cookies.

Cookies maken het mogelijk om de inhoud te personaliseren en om functionaliteiten aan te bieden die nodig zijn voor de goede werking van een website, zoals de controle van een winkelwagen of het onthouden van een taalkeuze bijvoorbeeld. Sommige cookies kunnen door derden (partners of onderaannemers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden.

3.2.4.1.   Technische cookies ("Noodzakelijk" of "Voorkeuren")

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals taalvoorkeuren. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden gedeactiveerd zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit soort cookies en of soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om Gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren.

3.2.4.2.   Cookies voor het meten van de audiëntie

We gebruiken het om de audiëntie van de site te analyseren en te optimaliseren met Google Analytics. Deze tool verzamelt bijvoorbeeld uw IP-adres wanneer u een verbinding maakt, de datum en tijd waarop u de Site bezoekt, de pagina's die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt.

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.2.4.3.   Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers via de Site te volgen. Het doel is advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor derde uitgevers en adverteerders.

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

4. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Aan het einde van de bewaringstermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw Gegevens niet meer beschikbaar zijn.

5. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw geanonimiseerde Gegevens worden meegedeeld aan de klanten van INCIDENCE in te kader van de door hen gevraagde enquête.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

INCIDENCE eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op andere wijze bekend.

In bepaalde omstandigheden zal onze website en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacy beleid van die sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt verkrijgen.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

·         Recht van inzage: u hebt het recht op een bevestiging dat uw Gegevens worden verwerkt, op kosteloze toegang tot uw Gegevens op elk moment en op een kopie van uw Gegevens.

·         Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd, dat onvolledige Gegevensworden ingevuld en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u ter aller tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren.

·         Recht op gegevens verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op Gegevens verwijderen aan te vragen, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen.

·         Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

·         Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van INCIDENCE, tenzij wij aantonen dat er doorslaggevende legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking.

·         Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van INCIDENCE de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming.

7. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Door een e-mail te sturen naar info@incidence.be of een brief te sturen naar het hoofdkantoor op

INCIDENCE

Rue Arthur Hardy, 7 boîte B

1300 LIMAL (Waver)

België

 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) per e-mail op dpo@incidence.be of per post op

GDPR Agency

Chemin du Cyclotron, 6

1348 Louvain-la-Neuve

België

 

8. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@incidence.be.  We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de INCIDENCE.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

De Belgische toezichthoudende autoriteit is

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Rue de la Presse 35

1000 Brussel

Mail: CONTACT@APD-GBA.BE

9. INFORMATIE AANGAANDE KINDEREN

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind vragen alvorens hun persoonsgegevens te gebruiken.

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.

11. VEILIGHEID

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

De aansprakelijkheid van INCIDENCE is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. INCIDENCE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan INCIDENCE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen).

We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacy-beleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan - periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

14. INGANGSDATUM

Huidig beleid werd opgesteld en is van kracht geworden op 14.10.22. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

15. VERTALING

De partijen erkennen dat de vertaling van de bovenstaande bepalingen in het Nederlands ter verduidelijking is voorzien en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans is geschreven en deze taal prevaleert voor de interpretatie of de strekking van de woorden; termen en/of uitdrukkingen en van de hele tekst.